Tumblelog by Soup.io
 • krezka
 • katarina
 • DontKillMe
 • krolik
 • savetheuniverse
 • wreddu
 • Concordia
 • learner
 • yepyep
 • onlooker
 • aLittleBitOfEverything
 • ClockworkWonderland
 • ovvlsome
 • mariet
 • DreamingOutLoud
 • elMojito
 • designnerd
 • Mulatka
 • grumpy
 • weregesu
 • cel
 • sewingstuff
 • FiszTakeMe
 • katvont
 • Merlinka
 • moninka
 • uun
 • frances
 • smallblack
 • daugauvn
 • jabuszko
 • vardia
 • marionettes
 • DreamInMyPocket
 • paulline188
 • guyver
 • majzi111
 • wujekrambo
 • Lotta12
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

0044 f4f1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
2300 13d0
Reposted fromsz sz via8agienny 8agienny
9328 8d5b
Reposted fromhornypigeon hornypigeon via8agienny 8agienny
2308 73aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiveo iveo
3453 8f4f 500
Reposted fromstroschek stroschek viamagenno magenno
1840 0d35
Reposted frommeem meem viamagenno magenno
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viaanuszka anuszka
1753 8d0e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafadenb fadenb

June 23 2017

2870 46a8
Reposted fromretro-lover retro-lover viairmelin irmelin
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
Reposted fromperseweracje perseweracje viatitelitury titelitury
9179 3027 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viaGunToRun GunToRun
5544 6542 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastonerr stonerr
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viaflyleaf flyleaf

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viaguerriera guerriera
5028 32f0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasaysomething saysomething
2555 f0b2
Reposted frombluuu bluuu viawloczykij wloczykij
1262 949f
1485 77b4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl