Tumblelog by Soup.io
 • krezka
 • katarina
 • DontKillMe
 • krolik
 • savetheuniverse
 • wreddu
 • Concordia
 • learner
 • yepyep
 • onlooker
 • aLittleBitOfEverything
 • ClockworkWonderland
 • ovvlsome
 • mariet
 • DreamingOutLoud
 • elMojito
 • designnerd
 • Mulatka
 • grumpy
 • weregesu
 • cel
 • sewingstuff
 • FiszTakeMe
 • katvont
 • Merlinka
 • moninka
 • uun
 • frances
 • smallblack
 • daugauvn
 • jabuszko
 • vardia
 • marionettes
 • DreamInMyPocket
 • paulline188
 • guyver
 • majzi111
 • wujekrambo
 • zorza
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid vianieobecnosc nieobecnosc

December 05 2017

7582 c83a 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamagenno magenno
2040 839a 500
Reposted fromdivi divi viamagenno magenno
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSenyia Senyia
4470 7846
Reposted fromshimapan shimapan via8agienny 8agienny
4704 04e6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via8agienny 8agienny
2405 ad02 500
Reposted fromLane Lane via8agienny 8agienny
8779 f903
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viairbjarbirb irbjarbirb
6745 a78c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakapitandziwny kapitandziwny
3911 1284 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaawaken awaken
8445 99f1 500
Reposted fromdatfeel datfeel viadivi divi

December 04 2017

9125 e85a
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaKaBoom KaBoom
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapouler pouler
Reposted fromtulele tulele viasatyra satyra
3182 6349
Reposted fromnfading nfading viawarkocz warkocz
0439 ad08 500
Reposted from2017 2017 viawarkocz warkocz
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl