Tumblelog by Soup.io
 • krezka
 • katarina
 • DontKillMe
 • krolik
 • savetheuniverse
 • wreddu
 • Concordia
 • learner
 • yepyep
 • onlooker
 • aLittleBitOfEverything
 • ClockworkWonderland
 • ovvlsome
 • mariet
 • DreamingOutLoud
 • elMojito
 • designnerd
 • Mulatka
 • grumpy
 • weregesu
 • cel
 • sewingstuff
 • FiszTakeMe
 • katvont
 • Merlinka
 • moninka
 • uun
 • frances
 • smallblack
 • daugauvn
 • jabuszko
 • vardia
 • marionettes
 • DreamInMyPocket
 • paulline188
 • guyver
 • majzi111
 • wujekrambo
 • Lotta12
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

1168 f2d5
Reposted fromsarazation sarazation viadamagecase damagecase

August 17 2017

5670 4862
Reposted fromcalifornia-love california-love vialulka lulka
7175 3103
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries vialulka lulka
4473 138d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialulka lulka
0488 e684
Reposted frommaking-love making-love vialulka lulka
9012 9639
Reposted fromlady-fraser lady-fraser vialulka lulka
8512 f174
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle vialulka lulka
0241 c697
Reposted fromcalifornia-love california-love vialulka lulka
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vialulka lulka
7400 89aa
Reposted frompussyporn pussyporn vialulka lulka

Reposted fromoopsiak oopsiak vialulka lulka
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy vialulka lulka
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne vialittlefool littlefool
Reposted frombluuu bluuu vialulka lulka
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viahalfinlove halfinlove
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viahalfinlove halfinlove
2900 3583 500
Świat według Mrożka. Dziś mija czwarta rocznica jego śmierci.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl